Northern Lights - Birkeland

The Birkeland Anniversary 2017

In June 2017 we will celebrate the 150th anniversary of Yara’s founder Kristian Birkeland. The Birkeland Anniversary event will take place in Oslo, Norway.
Birkelandjubileet Juni 2017

Birkeland stod for Norgeshistoriens viktigste oppfinnelse da han i 1905 lykkes med å produsere gjødsel  ved å ta nitrogen fra luften ved hjelp av elektrisitet. Sammen med partneren og industrimannen Sam Eyde stod han for industrialisering av gjødselproduksjon som bidro til å forhindre sult i Europa på begynnelsen av 1900-tallet. I Yara er vi svært stolte av Kristian Birkeland og gleder oss til å hedre ham i 2017.

Sammen med UiO: Realfag og teknologi, Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Romsenter inviterer vi derfor til en storslått feiring av en av Norge største forskere og innovatører gjennom tidene. 

Den 13.- 16. juni 2017 inviterer vi til ulike markeringer, der skoleelever, næringsliv, akademia og sivilt samfunn får muligheten til å stifte nærmere bekjentskap med denne svært innflytelsesrike og allsidige forskeren.

Birkeland rakk å gjøre flere banebrytende verdensoppdagelser før sin tragiske død i Tokyo - kun 49 år gammel, og etterlot seg et betydelig antall vitenskapelige avhandlinger og patenter.

Jubileumsprogram

13. juni 2017

Skoleelever fra videregående skoler inviteres til en dag ved Universitetet i Oslo, der Kristian Birkeland var fysikkprofessor fra 1898. Hvem var Kristian Birkeland og hvorfor er hans arbeid betydningsfullt også for dagens studenter og forskere ved Universitetet? Elevene vil få ta del i innovasjon- og forskningsprosjekter innen nordlys, romvær og universet. Ta kontakt for mer informasjon.

14. juni 2017

Yara inviterer til en innovasjonsdag i Universitetets Aula, der vi feirer vår grunnlegger med å rette søkelyset mot fremtiden. Tema for dagen er "Facing the Future Together".  Da  Kristian Birkeland i 1905 lykkes med å produsere nitrogenoksider fra luft ved bruk av elektrisitet, kunne han lage salpetersyre som tilsetningsstoff til gjødsel. På samme måte som Kristian Birkeland og Sam Eyde bidro til å forhindre sult i Europa på begynnelsen av 1900-tallet, ønsker vi å se på de enorme mulighetene som ligger i ny teknologi og hvordan innovasjon kan bidra til å løse klimautfordringen.

Statsminister Erna Solberg vil åpne konferansen, mens NRK-profilen Selda Ekiz skal lede oss gjennom dagen, hvor vi får høre fra Zero-sjef Marius Holm og andre profiler innen bærekraftspørsmål. Program og påmelding.

15. og 16. juni 2017

Gamle Festsal ved UiO står sentralt i historien om Kristian Birkeland. Det var her demonstrasjonen av kanonen som var drevet av elektrisk kraft ble gjennomført i 1903, som i utgangspunktet var en fiasko, men som viste seg å være utløsende for et industrielt eventyr. Denne dagen inviterer Universitetet i Oslo med Fysisk institutt i spissen studenter, forskere, beslutningstagere og andre interesserte til en dag spekket med internasjonale og nasjonale forskere innen nordlys og romvær.

På kvelden inviteres det til den tradisjonsrike Birkelandforelesningen ved Det norske Videnskaps-Akademi. Den 16. holdes en mindre workshop hos Yara i Drammensveien 131. Besøk UiOs hjemmeside for program og påmelding.

Våre partnere

DNVA Norwegian space centre Norsk Teknisk Museum
UiO
We use cookies on this website. If you continue to use the site without changing your settings, you agree that we may store and access these cookies on your device. To understand more about our use of cookies and to change cookie settings at any time please see
Cookie Preferences
I accept cookies